Investujte do své budoucnosti - do svého vlastního domova.

Má být nápaditá a pěkná, prodyšná a zateplená s dlouhou životností a trvanlivá - Vaše nová fasáda.

Na jakém principu fungují zavěšené odvětrávané  fasády.
Zavěšené odvětrávané fasády se nemontují přímo na zeď, nýbrž na spodní konstrukci z dřevěných, plastových či  kovových latí. Prostorem mezi izolací a obkladem cirkuluje kontinuálně vzduch, který  odvádí vlhkost a vysušuje vlhké zdivo. Montáž není složitá. Fasádní systémy od Vinylitu jsou schopni stavební dělníci, pokrývači nebo tesaři namontovat ve velmi krátkém čase - suchou cestou, bez hluku a špíny. Fasádní systémy se upevňují pomocí šroubů. V případě demontáže mohou být veškeré materiály od sebe bez problémů odděleny a ekologicky recyklovány. Podle druhu obvodového zdiva a tloušťky izolační vrstvy může být dosaženo hodnoty U (součinitel prostupu tepla) až 0,16 W/(m2K). A mimo to se dá utlumit až 11 decibelů vnějšího hluku.

Proč jsou fasádní systémy z termoplastických hmot tak hospodárné?
Připouštíme, že systémy zavěšených odvětrávaných fasád  od Vinylitu přesahují svými náklady klasické omítkové systémy. Ale již po několika málo letech se ukáže, že náklady na údržbu klasické omítkové fasády, výrazně přesahují cenu fasád od Vinylitu. Fasádní systémy od Vinylitu se nemusí pravidelně natírat. Odpadají také náklady spojené s odstraněním plísní nebo opravou poškozené omítky, včetně nutnosti stavby drahého lešení. Zcela odpadají dodatečné náklady na likvidaci* při budoucí sanaci fasády. Z tohoto hlediska investujete do své budoucnosti. To Vaši novou fasádu od Vinylitu potěší.

* mimo vinyBrck


Jasné členění fasády
Oddělení od zdiva, zateplení, spodní konstrukce a fasáda, která přispívá ke stabilitě budovy a ochraně zdiva.

Schematické znázornění
1 Zdivo
2 Spodní nosná konstrukce
3 Izolační materiál
4 Fasádní profil

Nepřetržitá cirkulace vzduchu
Nepřetržitě cirkulující vzduch mezi fasádou a izolačním materiálem cíleně odvádí vlhkost a chlad a tím reguluje teplotu zdiva i vzduchu uvnitř domu.