Veelzijdigheid is essentieel.
Gevelsystemen voor vrijwel alle toepassingen.

Vinylit-gevelsystemen kunnen uitermate individueel worden vormgegeven. Aan de fantasie van de opdrachtgever zijn (bijna) geen grenzen gesteld.

Ieder mens heeft zijn persoonlijke voorstellingen.
Zo uniek als de mens kan ook de vormgeving van een gevel zijn. Belangrijk hierbij is dat de gevelbekleding past bij de architectuur van het huis, harmonisch in de omgeving wordt opgenomen en toch het persoonlijke handschrift van de opdrachtgever laat zien. De afgelopen decennia zijn talloze gevels ontworpen met Vinylit-systemen. De volgende pagina’s bieden een klein overzicht van wat er allemaal mogelijk is met Vinylit. 

 

 


Allgemeen

Ontwerpsuggesties

Referenties